در حین عصبانیت به خودتان 24 ساعت فرصت بدهید

انسان به‌طور طبیعی هم دارای احساسات مثبت است و هم احساسات منفی. برای مثال زمانی که کوچک بودیم، اگر هنگام بازی والدینمان از ما چیزی می‌خواستند از آن‌ها خشمگین می‌شدیم. یا زمانی که با شما رفتار بدی می‌شد هم ناراحت می‌شدید. آخرین باری که از چیزی یا کسی عصبانی شدید را به یاد بیاورید، چگونه عصبانیت خود را کنترل کرده و بر اعصاب خود مسلط شدید؟ در این مقاله پیشنهاد‌هایی به شما ارائه خواهیم داد.

قانون 24 ساعته

زمانی که عصبانی می‌شوید قبل از واکنش نشان دادن 24 ساعت به خودتان فرصت بدهید. در هنگام واکنش نشان دادن هم 2 بار به رفتار خود فکر کنید. این 24 ساعت به شما فرصت می‌دهد تا به واکنش خود دو بار فکر کرده و بعداً پشیمان نشوید. زیرا ممکن است با رفتار نادرست کسی را دلخور کنید. بنابراین بهتر است 24 ساعت صبر کرده و آن رفتار را در ذهن خودتان حلاجی کنید. در آن 24 ساعت آرام می‌شوید و به چیزی که ناراحتتان کرده فکر می‌کنید. در آن صورت کمی حالتان بهتر شده و می‌توانید بدون قضاوت نا به‌جا تصمیم‌گیری کنید. بنابراین یک فیلم ببینید، کتاب بخوانید، ورزش کنید یا کمی چرت بزنید. هرکاری که فکر می‌کنید آرامتان خواهد کرد انجام دهید.

بعدازاین مدت اگر هنوز هم عصبانی یا ناراحت بودید می‌توانید عاقلانه واکنش نشان دهید. فقط مراقب باشید که واکنش شما کسی را ناراحت نکند. درواقع بیشتر از این که به این فکر کنید که حق با چه کسی است، به عواطف خود و فرد مقابل فکر کنید تا کسی را تحقیر نکنید. با این کار حسن نیت خود را نشان خواهید داد.

هر چیزی به زمان نیاز دارد. بنابراین اگر به این شیوه احساسات خود را کنترل کنید، روابطتان بهتر خواهد شد.

                               

دیدگاه‌ها

بستن فرم