گوشی هوشمند

قفل تلفن هوشمند: آیا می‌توان از ایموجی ها در رمز عبور استفاده نمود؟
علم و تکنولوژی پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قفل تلفن هوشمند: آیا می‌توان از ایموجی ها در رمز عبور استفاده نمود؟

آیا ترجیح می‌دهید تلفن هوشمند خود را با یک پین کد 4 رقمی باز کنید یا یک ایموجی؟ آیا به یاد سپردن ایموجی از یک پین کد چهاررقمی راحت‌تر نیست؟ …