گروه های موسیقی متال بدنام

9 گروه موسیقی متال منفور تاریخ موسیقی
اطلاعات عمومی یکشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۷

9 گروه موسیقی متال منفور تاریخ موسیقی

متال یکی از سبک های همواره داغ و بحث برانگیزتر موسیقی بوده است که گاها با خشونت نیز آمیخته شده است. اگر طرفدار موسیقی راک نباشید به احتمال زیاد اشعار …