گردشگران خارجی

کشوری که آنتونی باردین را شوکه کرد
گردشگری یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

کشوری که آنتونی باردین را شوکه کرد

آنتونی باردین، آشپز، نویسنده، شخصیت تلویزیونی که عاشق سفر است، تاکنون به کشورهای مختلفی سفر کرده اما به این معنا نیست که هنوز هم از دیدن برخی کشورها شوکه نمی‌شود. …