کوهنوردی در فرانسه

راهنمای سفر ارزان به فرانسه در سال 2018
سه شنبه، ۶ شهریور ۱۳۹۷

راهنمای سفر ارزان به فرانسه در سال 2018

زمانی که ارنست همینگوی پاریس را یک “ضیافت در حال حرکت” خواند حتما منظور مهمی داشت. اما من می خواهم بگویم سفر با کوله پشتی به فرانسه بهترین ضیافت عالم …