کنترل خشم و عصبانیت

15 راه برای کنترل خشم و تسلط بر اعصاب
سلامت چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۶

15 راه برای کنترل خشم و تسلط بر اعصاب

یک فرد شاد و خوشحال ممکن است در یک لحظه از کوره در رفته و رفتارهای دیوانه‌وار از خود نشان دهد که پس از آرام شدن از رفتارش پشیمان شود. …