کنترل تغییرات هوا

10 نمونه از باروری ابرها و کنترل آب‌وهوا
سرگرمی سه شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶

10 نمونه از باروری ابرها و کنترل آب‌وهوا

زمانی که صحبت از باروری ابرها و کنترل آب‌وهوا به میان می‌آید اغلب ما به فکر حکومت‌های گوشه و کنار جهان می‌افتیم که برای مقابله با دشمنان خود سیل و …