کتاب های برتر مالی

15 کتاب برتر در زمینه تجارت
کسب و کار پنجشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

15 کتاب برتر در زمینه تجارت

برخی از کتاب‌ها تحت هر شرایطی به فروش می‌روند و موفق‌ترین افراد جهان خواندن آن را توصیه می‌کنند. در این لیست از کتاب‌های بیوگرافی و آکادمیک فاصله گرفته و کتاب‌هایی …