کانادا

کانادا: 5 دلیلی که نشان می دهد چرا شما باید از این کشور دیدن کنید
گردشگری یکشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۵

کانادا: 5 دلیلی که نشان می دهد چرا شما باید از این کشور دیدن کنید

در طول انتخابات از سفر به کانادا بسیار صحبت شد. خیلی از آمریکایی ها اعتقاد داشتند که اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، به کانادا مهاجرت می کنند. حتی یک …