قوانین سفر با هواپیما

11 مواردی که باید در هواپیما از انجام آن‌ها خودداری کنید
سرگرمی پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۶

11 مواردی که باید در هواپیما از انجام آن‌ها خودداری کنید

سفر با هواپیما می‌تواند استرس‌زا باشد. بنابراین مواردی که در حالت عادی طبیعی هستند ممکن است در هواپیما استرس‌زا و ناراحت‌کننده باشند. بنابراین از انجام این کارها خودداری کنید. 11. …