فیلم های برتر کودک

20 فیلم برتر کودک و نوجوان
جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

20 فیلم برتر کودک و نوجوان

جوزف کمپل نویسنده “قهرمان هزارچهره” به این نتیجه رسید که تمام داستان‌ها بر اساس ساختارهای مشترک پایه‌گذاری شده‌اند و سفر یک قهرمان را نشان می‌دهند. هر داستان پیام متفاوتی دارد …