فیلم های انگلیسی درباره دوستی

10 فیلم برتر انگلیسی درباره دوستی و مهربانی
جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۶

10 فیلم برتر انگلیسی درباره دوستی و مهربانی

دوستان بخش مهمی از زندگی ما هستند. آن‌ها در پستی‌وبلندی ما را راهنمایی می‌کنند، در مواقع لازم حمایتمان می‌کنند و کنارمان می‌مانند. ارزش دوستی قابل وصف نیست. شاید حتی جدایی …