فیلم های استنلی کوبریک

طبقه بندی فیلم‌های استنلی کوبریک از “درخشش” گرفته تا “ادیسه فضایی: 2001”
جمعه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

طبقه بندی فیلم‌های استنلی کوبریک از “درخشش” گرفته تا “ادیسه فضایی: 2001”

استنلی کوبریک (Stanley Kubrick) در سال 1999 در سن هفتاد سالگی و زمانی که مشغول تکمیل سیزدهمین و آخرین فیلم خود “چشمان کاملاً بسته” (Eyes Wide Shut) بود از دنیا …