فیلم فروشنده

نقد فیلم فروشنده
یکشنبه، ۵ شهریور ۱۳۹۶

نقد فیلم فروشنده

همانند دیگر کشورهای جهان، ایران نیز کشوری است که به موسیقی و فرهنگ احترام می‌گذارد و فستیوال‌های مختلف هنری را برگزار می‌کند. در چند سال اخیر فیلم‌های مختلفی سینمای ایران …