فوبیا

10 فوبیای عجیب که مردم از آن رنج می‌برند
سرگرمی دوشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۶

10 فوبیای عجیب که مردم از آن رنج می‌برند

فوبیا ترس شدید از چیزی است و انسان به این فوبیا تمایل دارد. برخی از فوبیاها قابل‌تحمل هستند، مانند پیروفوبیا یا ترس از آتش و یا تالاسوفوبیا، ترس از دریا. …