فعایت های شرورانه گوگل

10 فعالیت شرورانه گوگل
سرگرمی سه شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۶

10 فعالیت شرورانه گوگل

گوگل یکی از مهم ترین قدرت های اینترنت است. زمانی که می خواهیم درباره موضوعی بیشتر بدانیم در گوگل جستجو می کنیم. زمانی که به مرورگر نیاز داریم از کروم …