فراماسونری در آمریکا

نقش فراماسونرها در پیدایش آمریکا
سرگرمی جمعه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

نقش فراماسونرها در پیدایش آمریکا

فراماسون‌ها هرچقدر پر رمز و راز باشند و تصویر روشن و واضحی نداشته باشند اما نمی‌توان نقش آن‌ها در پیدایش ایالات‌متحده را انکار نمود. طبق عقیده بسیاری، بخصوص توطئه چین‌ها …