فتق

فتق: انواع، علائم، دلیل و درمان فتق
سلامت یکشنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۶

فتق: انواع، علائم، دلیل و درمان فتق

به پیش رفتگی یا خروج احشا بدن به قسمت‌های دیگر فتق می‌گویند. برای مثال ممکن است احشای روده به سمت دیواره شکم فرو بروند. فتق بیشتر در شکم دیده می‌شود، …