غذاهای کشور امارات

10 غذای برتر امارات متحده عربی
آشپزی چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

10 غذای برتر امارات متحده عربی

امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که غذاهای آن تحت تأثیر کشورهای مختلف قرار گرفته‌اند. بنابراین شاهد ترکیبی از غذاهای آسیایی و خاورمیانه‌ای خواهید بود. به‌طورکلی قسمت اعظم غذاهای …