غذاهای عجیب

غذاهای عجیب و غریب: 10 حیوانی که زنده‌زنده توسط مردم خورده می‌شوند
منتخب سردبیر دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

غذاهای عجیب و غریب: 10 حیوانی که زنده‌زنده توسط مردم خورده می‌شوند

در جهان غذاهای عجیب و غریب بسیار دیده می شوند. یکی از غذاهای عجیب غذاهایی هستند که جانداران مختلف به صورت زنده سرو می شوند. خرچنگ یکی از آن جانورانی …