غذاهای شانگهای چین

15 غذای خیابانی در شانگهای چین
آشپزی سه شنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

15 غذای خیابانی در شانگهای چین

شانگهای چین که زمانی پاریس مشرق زمین نامیده می‌شد امروز هم جز شهرهای زیبا و چندملیتی است. باوجود آسمان‌خراش‌های مختلف هنوز می‌توان در محله‌های قدیمی شهر که معماری زیبای سال‌های …