غذاهای حاوی ویتامین کا

غذاهای حاوی ویتامین کا
سلامت پنجشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

غذاهای حاوی ویتامین کا

ویتامین کا نوعی ویتامین مهم که به لخته شدن خون کمک می‌کند. همچنین برای تولید پروتئین‌های استخوان به بدن کمک می‌کند. درصورت کمبود ویتامین کا با بیماری قلبی، فساد دندان …