عواقب خودکشی

10 خودکشی که عواقب بدی در پی داشتند
سرگرمی دوشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۶

10 خودکشی که عواقب بدی در پی داشتند

افرادی که به خودکشی دست می‌زنند معمولاً برای انجام آن تلاش می‌کنند اما بیشتر اوقات خودکشی‌ها سرانجامی ندارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که فرد باید 33 بار به خودکشی دست بزند …