عزت نفس پایین

مقایسه بیشتر خود با دیگران برابر با شکست بیشتر
سبک زندگی دوشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

مقایسه بیشتر خود با دیگران برابر با شکست بیشتر

با مقایسه مدام خود با دیگران به‌راحتی می‌توانید عزت‌نفس خود را از بین ببرید. می‌توانید دائماً ظاهر دیگران، موفقیت‌ها و شکست‌هایشان را با خود مقایسه کنید و تصور کنید از …