عجایب هفتگانه جهان در مصر

31 حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور مصر
یکشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۷

31 حقیقت جالب و خواندنی درباره کشور مصر

مصر کشوری است که آفریقای شمالی را به شرق خاورمیانه متصل می‌کند. تاریخ این کشور به دوران فراعنه باز می‌گردد که در کرانه رود نیل بناهای چند هزارساله ساختند، از …