عاشق شدن

اگر می‌خواهید نیمه گمشده خود را پیدا کنید، ابتدا باید خودتان را بشناسید
دوشنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

اگر می‌خواهید نیمه گمشده خود را پیدا کنید، ابتدا باید خودتان را بشناسید

بعد از یک شکست عشقی دیگر به‌تنهایی خودتان بازمی‌گردید و از خودتان می‌پرسید چند شکست عشقی دیگر باید متحمل شوید تا نیمه گمشده خود را پیدا کنید؟ اگر می‌خواهید به …
قبول کنید: روشی که به‌عنوان عاشق شدن شناخته‌ایم اشتباه است
سبک زندگی چهارشنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

قبول کنید: روشی که به‌عنوان عاشق شدن شناخته‌ایم اشتباه است

تصویر عاشقانه و رمانتیک فیلم‌های عاشقانه همیشه به این شکل است: یک مرد عاشق یک زن زیبا می‌شود (در یک رستوران یا یک مهمانی). سپس مرد همه‌جا او را دنبال …