شیوه های مناسب فکر کردن

چگونه بتوانیم خوب فکر کنیم و تفکر انتقادی داشته باشیم
یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۷

چگونه بتوانیم خوب فکر کنیم و تفکر انتقادی داشته باشیم

گذر عمر باعث استرس و تنش روانی می‌شود. نیمی از عملکرد شما در مدرسه یا محل کار به ذهنتان بازمی گردد که مستلزم توانایی تفکر است. برای این کار باید …