شهرهای زیر آب

25 پدیده عجیب دریاها که توضیحی برای آن‌ها وجود ندارد
شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷

25 پدیده عجیب دریاها که توضیحی برای آن‌ها وجود ندارد

دریاهای عمیق پر از پدیده‌های عجیب هستند که گاهی اوقات توضیحی برایشان وجود ندارد. نه تنها اقیانوس‌های جهان را کاملاً بررسی نکردیم، بلکه بسیاری از دریاچه‌ها و آب‌های دیگر نیز …