شناخت ظرفین

عشق فقط لذت بردن نیست، باید طرف مقابل را خوب بشناسید
یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

عشق فقط لذت بردن نیست، باید طرف مقابل را خوب بشناسید

افراد برای پیدا کردن عشق زندگی خود یا صرفاً وقت‌گذرانی، با جنس مخالف آشنا می‌شوند. به همین دلیل برای خیلی از افراد مشکل است که این فرایند را یک امر …