شرکت در استارت آپ ویکند

بهره‌وری بیشتر از استارت آپ ویکند
کسب و کار یکشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

بهره‌وری بیشتر از استارت آپ ویکند

آیا تابه‌حال خواسته‌اید: برای 54 ساعت با 300 نفر در یک اتاق خود را حبس کنید توانایی خود در بیدار ماندن را آزمایش کنید از برخی از برترین متخصصان صنعت …