سینمای ژاپن

40 فیلم برتر ژاپنی در تاریخ سینما (بخش اول)
دوشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۶

40 فیلم برتر ژاپنی در تاریخ سینما (بخش اول)

سینمای ژاپن یکی از معدود صنایعی است که هنوز هم توانسته با حفظ ویژگی‌های خاص خود و البته افزودن ژانرها ویژگی‌های دیگر، ماهیت خود را حفظ کرده و بر سینمای …