سیاه چاله ها

28 حقیقت جالب و خواندنی درباره سیاه‌چاله‌ها
دوشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۷

28 حقیقت جالب و خواندنی درباره سیاه‌چاله‌ها

سیاه چاله‌ها نقاطی با نیروی گرانشی بسیار قوی هستند که هیچ چیز، حتی ذرات ریز و امواج الکترومغناطیس مانند نور هم نمی‌تواند از داخل آن بگریزد. نظریه نسبیت نشان می‌دهد …