سیاره کوتوله

26 حقیقت جالب و خواندنی درباره منظومه شمسی
یکشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۷

26 حقیقت جالب و خواندنی درباره منظومه شمسی

منظومه شمسی از خورشید و اجسام کوچک و بزرگی که به طور مستقیم و غیر مستقیم حول مدار آن می‌چرخند تشکیل شده است. از بین اجسامی که به طور مستقیم …