سیاره نهم

ناسا برای یافتن سیاره نهم به کمک شما نیاز دارد
سرگرمی یکشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

ناسا برای یافتن سیاره نهم به کمک شما نیاز دارد

برخی از دانشمندان معتقدند که جایی دورتر از پلوتو یک سیاره دیگر هم وجود دارد. اسناد غیر رسمی نشان می دهد که این سیاره وجود دارد، اما فضانوردان نتوانستند آن …