سلفی های خطرناک

10 سلفی احمقانه که دردسرساز شدند
سرگرمی دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۶

10 سلفی احمقانه که دردسرساز شدند

امروزه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که روزبه‌روز بر تعداد افراد خودشیفته بیشتر می‌شود و برخی تصور می‌کنند که مهم‌ترین فرد در جهان هستند. پدیده سلفی گرفتن نیز یکی از …