سفر در زمان

10 نفر که ادعا می کنند به آینده سفر کره اند
سرگرمی یکشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

10 نفر که ادعا می کنند به آینده سفر کره اند

اگرچه سفر در زمان هنوز بحث برانگیز است اما افرادی هستند که ادعا می کنند به گذشته، آینده و یا حتی جهان های موازی سفر کرده اند. یکی از مباحث …