سفر به آذربایجان

15 جاذبه دیدنی آذربایجان (باکو)
گردشگری سه شنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۶

15 جاذبه دیدنی آذربایجان (باکو)

کشور آذربایجان به‌عنوان یک کشور دوقاره ای که غرب آسیا و شرق اروپا را به هم متصل می‌کند, نقطه تقابل دو فرهنگ متفاوت است که می‌توانید از آن لذت برید. …