سرقت مدارک شناسایی

اقداماتی که پس از سرقت هویت (مدارک شناسایی، کارت اعتباری و … ) باید انجام داد
کسب و کار جمعه، ۱۶ تیر ۱۳۹۶

اقداماتی که پس از سرقت هویت (مدارک شناسایی، کارت اعتباری و … ) باید انجام داد

سرقت هویت می‌تواند بر زندگی شما صدمات جبران‌ناپذیری ایجاد کند. ممکن است با کارت اعتباری شما جرائمی را انجام دهند و به گردن شما بیفتد. برای جلوگیری از این مشکل …