22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید

بسیاری از ما از تنوع گونه‌های جانداران موجود بر روی زمین خبر نداریم و زمانی که جانوری را می‌بینیم که از وجود آن خبر نداشته‌ایم متعجب می‌شویم. در حال حاضر 1367555 گونه غیر حشرات شناخته شده‌اند، پس مطمئناً انتظار ندارید که تمام این گونه‌ها را بشناسید. البته این نکته را فراموش نکنید که این رقم تنها 1% گونه‌های جانوری که در جهان زندگی می‌کردند را شامل می‌شود!

آرمادیلوی پری‌وار صورتی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: آرمادیلوی پری‌وار صورتی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: آرمادیلوی پری‌وار صورتی

آی-آی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: آی آی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: آی آی

گرگ یال دار

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: گرگ یال دار

آهوی کاکلی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: آهوی کاکلی

هشت پای دامبو

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: هشت پای دامبو

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: هشت پای دامبو

خرگوش پاتاگونی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: خرگوش پاتاگونی

موش صحرایی برهنه

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: موش صحرایی برهنه

دلفین نهنگی پوزه‌کوتاه

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: دلفین نهنگی پوزه کوتاه

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: دلفین نهنگی پوزه کوتاه

زرافه‌گردن

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: زرافه گردن

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: زرافه گردن

فیل دریایی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: فیل دریایی

خوک آهو

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: خوک آهو

مکنده ماهی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: مکنده ماهی

فوسا

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: فوسا

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: فوسا

موش ستاره‌پوزه

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: موش ستاره پوزه

پوست‌پر سوندا

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: پوست پر سوندا

غزالک گورخری

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: غزالک گورخری

خرچنگ یتی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: خرچنگ یتی

مرغ بهشت عالی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: مرغ بهشت عالی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: مرغ بهشت عالی

حباب ماهی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: حباب ماهی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: حباب ماهی

لاک‌پشت غول‌آسای بدون لاک کانتور

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: لاک‌پشت غول‌آسای بدون لاک کانتور

موش دو پای گوبی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: موش دو پای گوبی

خرچنگ عنکبوتی ژاپنی

22 جانور عجیب که شاید از وجودشان خبر نداشتید: خرچنگ عنکبوتی ژاپنی
                               

دیدگاه‌ها

بستن فرم