ارتباط میان جای نشستن و هوش و قدرت

زمانی که افراد در جلسات صندلی خود را انتخاب می‌کنند در حقیقت درباره شخصیت خود مسائلی را نشان می‌دهند. این تصمیمات در حقیقت تصادفی نیستند و می‌توانند قدرت افراد را نشان دهند. انتخاب صندلی همانند زبان بدن می‌تواند نشانگر میزان نزدیکی فرد به دیگر اعضا باشد. همچنین می‌تواند نشان‌دهنده انگیزه‌های فرد باشد. زمانی که این مسائل را متوجه شویم به‌راحتی می‌توانیم به اهداف خود برسیم.

در هنگام کار مسائل پیچیده‌تر می‌شود

در روابط نزدیک انتخاب جای نشستن چندان مهم نیست زیرا معمولاً زوجین در کنار هم می‌نشینند که تساوی و برابری را نشان می‌دهد. نشستن روبه روی‌هم می‌تواند نشان‌دهنده حالت رقابتی یا دفاعی افراد باشد.

اما در مسائل کاری جای نشستن می‌تواند مهم باشد زیرا همکاران چندان به هم نزدیک نیستند. در این شرایط نه می‌خواهید از همکار خود دور شوید و نه بیش‌ازحد نزدیک. در این شرایط تعادل سازی ممکن است مشکل باشد اما در اینجا راه‌هایی را به شما معرفی می‌کنیم که بتوانید به‌راحتی صندلی خود را انتخاب کنید.

تصادفاً صندلی خود را انتخاب نکنید بلکه یک هدف داشته باشید

در هر شرایطی پیش از عمل باید خوب فکر کرد. اگر بخواهید کنفرانس ارائه دهید مسلماً از قبل اسلایدهای خود را آماده می‌کنید، تحقیق می‌کنید و نکاتی را یادداشت می‌کنید. هرچه بیشتر آماده باشید عملکرد بهتری خواهید داشت. افراد کمی وجود دارند که پیش از جلسات یا نشستن هدف خود را مشخص می‌کنند. ممکن است گاهی اوقات دیر به جلسه برسید و تصادفاً یک صندلی را انتخاب کنید، اما اگر پیش از ورود ذهن خود را آماده کرده باشید شانس موفقیتتان افزایش می‌یابد. قسمت اعظم موفقیت‌ها از انتخاب صندلی نشاءت می‌گیرد.

بهترین نقطه برای جلب اعتماد

اگر می‌خواهید اعتماد فردی را جلب کنید که چندان به هم نزدیک نیستید باید صندلی را انتخاب کنید که یادآور برابری باشد نه رقابت و دفاع. معمولاً در هنگام فروش محصولات، راهنمایی یک فرد یا اثبات توانایی خود در مصاحبه‌های شغلی، باید اعتماد افراد را به خود جلب نمایید.

انتخاب صندلی گوشه میز

در شرایطی که باید اعتماد یک فرد را جلب کنید بهتر است صندلی گوشه میز را انتخاب کنید. انتخاب صندلی کناری یک فرد به شما این امکان را می‌دهد که باهم پرونده یا یادداشت‌ها را بررسی کنید. به این وسیله به آن فرد نشان می‌دهید که با او موافق هستید.

ارتباط میان جای نشستن و هوش و قدرت: انتخاب صندلی گوشه میز

نشستن در مقابل یک فرد احساس رقابت و خشونت را تلقی می‌کند. درحالی‌که نشستن در کنار یک فرد احساس نزدیکی را ایجاد می‌کند.

نشستن در صندلی سمت راست

نشستن در قسمت‌های راست و چپ هم می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. زیرا یک رئیس باید “دست راست و چپ” خود را انتخاب کند.

ارتباط میان جای نشستن و هوش و قدرت: نشستن در صندلی سمت راست

بهتر است در سمت راست یک فرد بنشینید زیرا بیشتر افراد راست‌دست هستند. زمانی که یک فرد دست راستی کنار شما بنشیند دست چپش به شما نزدیک‌تر است و در هنگام عصبانیت با دست چپ خود واکنش کمتری نشان می‌دهد.

اجازه دهید که فرد دیگر طوری بنشیند که پشتش به دیوار باشد نه به در

زمانی که پشت یک فرد دیوار یا صفحه‌نمایش باشد آن فرد احساس امنیت بیشتری دارد. در این صورت ممکن نیست که یک فرد از در به داخل بیاید یا اینکه از پشت دیوار شیشه‌ای اداواطوار دربیاورد. فردی که پشتش به دیوار و صورتش رو به در است قدرت بیشتری دارد.

                               

دیدگاه‌ها

بستن فرم