12 دلیل عمده رد شدن درخواست ویزای شینگن

چه چیزی باعث پذیرفته نشدن درخواست و رد شدن ویزای شینگن می شود؟ این سوال بیشتر افرادیست که برای این ویزا اقدام کرده اند. درحقیقت هروقت که درخواست ویزای شینگن یا هر ویزایی رد می شود، دلیل مهمی پشت آن است.

بیشتر درخواست کنندگان دلیل آن را نمی دانند و به همین دلیل گیج می شوند. به همین دلیل در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم.

یکی از دلایل مهم این است که درخواست کننده تمام اطلاعات مهم را عرضه نمی کند، درنتیجه شخصی که مسئول این کار است نمی تواند اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد و تصمیم بگیرد آیا این فرد واجد شرایط است یا خیر، و درخواست وی را رد می کند. از سوی دیگر گاهی اوقات اطلاعات داده شده غیر ضروریست  و یا فرد درخواست کننده به انجام فعالیت های مشکوک مشغول است. دراین شرایط درخواست وی رد می شود.

دراینجا دلایل عمده رد شدن درخواست ویزای شینگن را خواهید دید، سعی کنید از انجام این اشتباهات خودداری کنید.

1. فعالیت های مجرمانه در حال یا گذشته

فعالیت ها و سوابق گذشته یک فرد در پذیرش یا رد درخواست ویزای او نقش مهمی دارد. دراین شرایط فرد برای جامعه و امنیت عمومی  به عنوان یک تهدید محسوب می شود (برای مثال تروریسم، مواد مخدر، آزار کودکان، اعتیاد، و جرم های دیگر).

2. مدارک جعلی

تمام افرادی که با مدارک جعلی سعی می کنند هویت خود را پنهان کنند و ماموران را فریب دهند، با شکست مواجه می شوند و درخواست ویزایشان رد می شود و حتی ممکن است عواقب دیگری هم گریبان گیرشان باشد.

3. ارائه دلایل و توضیحات ناکافی برای سفر و اقامت

یکی دیگر از دلایل رد شدن این است که نمی توانید ثابت کنید برای چه کاری می روید، کجا اقامت می کنید و می خواهید چه کاری انجام دهید. برای مثال:

 • نمی توانید ثابت کنید که در کشور جدید براساس شغل کنونی و مهارت تان کار پیدا می کنید.
 • نمی توانید برای سفرتان دلایل قابل قبول ارائه دهید.
 • نمی توانید در زمان معین یا درست مدارک یا درخواست تان را ارائه دهید.
 • توضیحات یا دلایل خود را تغییر می دهید.

4. پاسپورت کهنه

یکی از دلایل رد شدن درخواست، داشتن پاسپورت کهنه و پاره است که در شرایط خوبی نگهداری نشده، درنتیجه یا صفحاتش گم شده و یا کهنه و پاره است.

5. پاسپورت نا معتبر

یکی دیگر از دلایل رد شدن ویزا داشتن ویزای نامعتبراست. برای مثال:

 • داشتن ویزای معتبر که درصورت بازگشت، حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد.
 • ارائه پاسپورتی که دوصفحه خالی مربوط به ویزا را ندارد.
 • ارائه کتابچه راهنمای سفر به جای پاسپورت.
 • ارائه پاسپورت معتبر که بیشتر از 10 سال از اعتبار آن می گذرد.

6. عدم موفقیت در ارائه برنامه سفر

یکی دیگر از دلایل پذیرفته نشدن درخواست این است که نمی توانید برنامه سفرتان در کشورهای شینگن را بیان کنید. برای مثال:

 • نتوانید مشخص کنید که دقیقا مقصد سفرتان کجاست.
 • نتوانید ثابت کنید که برای هرشب اقامت خود در هر کشور عضو شینگن، برنامه ریزی و جایی را رزرو کرده اید.
 • نتوانید بلیط هر فرد را ارائه دهید (اگر گروهی سفر می کنید).
 • زمانی که می خواهید به تمام کشورهای عضو شینگن سفر کنید، نتوانید بلیط سفر به هرکشور را ارائه دهید.

7. نامه های نا معتبر

یکی دیگر ازاین دلایل، ارائه نامه های رسمی نامعتبراست که یکی از شرابط زیر را داشته باشد:

 • نامه رسمی دارای سربرگ که حاوی آدرس و مشخصات فرد فرستنده یا شرکت مورد نظر است، نباشد.
 • نامه رسمی خود را تا 3 ماه بعد از درخواست و یا دیرتر از آن، ارسال کنید.
 • نامه مهر و امضای فرستنده را نداشته باشد.

8. نداشتن مدارک کافی مبنی بر اینکه می توانید درمدت اقامت از پس هزینه های زندگی بربیایید

دلیل دیگر این است که نمی توانید مدارکی ارائه دهید که ثابت کند در مدت اقامت و یا بعد از بازگشت به کشور خود می توانید از پس هزینه های زندگی بربیایید. برای مثال:

 • نداشتن مدارک مالی که وضعیت مالی شما در 1 ماه پیش از درخواست ویزا را مشخص کند.
 • نداشتن حساب جاری معتبر، مانند کارت اعتباری.
 • نداشتن بودجه کافی.
 • ارائه چک مسافرتی بدون نام خودتان.

9. مدارک ناقص تولد و ازدواج

یکی دیگر از دلایل پذیرفته نشدن، ارائه مدارک ناقص تولد و یا ازدواج است. برای مثال:

 • عدم ارائه مدارک رسمی.
 • عدم ارائه مدارک ترجمه شده معتبر.
 • عدم ارائه مدارکی که ملیت تان را مشخص کند.
 • عدم ارائه مدارک کافی که والدین کودک را مشخص کند.
 • مغایرت داشتن مدارک و پاسپورت.
 • عدم ارائه مدارک کافی برای سرپرستی کودک (درصورتی که مطلقه هستید).
 • عدم ارائه مدارک کافی برای سرپرستی کودک (درصورتی که کودک را به سرپرستی قبول کرده اید).

 

10. بیمه سفر نامعتبر

اگر عدم ارائه بیمه سفر معتبر، برای مدتی که در سفر هستید، می باشد. برای مثال:

 • عدم ارائه مدارکی که مبلغ مشخصی را بیمه کند.
 • ارائه بیمه ای که در بازگشت فرد به کشورش او را تحت پوشش قرار نمی دهد.
 • ارائه مدارک بیمه ای که با شرایط کشورهای شینگن مغایرت دارد.
 • ارائه مدارک بیمه ای که تمام مدت اقامت شما در سفر را پوشش نمی دهد.
 • عدم ارائه مدارکی جهت مکان اقامت.

11. عدم ارائه مدارک مکان اقامت

یکی دیگر از دلایل شکست شما این است که نمی توانید مدارکی ارائه دهید که ثابت کند مکانی جهت اقامت در اختیار گرفته اید، برای مثال:

 • نداشتن مدارک رزرو هتل.
 • نداشتن یا عدم ارائه دعوت نامه، اگر میزبانی دارید.
 • عدم ارائه مدارکی جهت اینکه تور رزرو کرده اید.

12. سوابق ناموفق در رابطه با ویزای شینگن

یکی دیگر از دلایل عدم پذیرش سوابق شما در رابطه با این کشورها و ویزای انهاست، برای مثال:

 • قبلا محدودیت های ویزای شینگن را رعایت نکرده باشید (بیش از زمان مجاز اقامت کرده باشید).
 • قوانین سفر را رعایت نکرده باشید (مثلا تمام مدت سفر را فقط در یک ناحیه گذرانده باشید، یا مدت اقامت تان در کشور مقصد کمتر از کشورهای دیگر بوده باشد).
 • داشتن پاسپورتی که هنوز ویزای شینگن دارد.

دیدگاه‌ها

بستن فرم