تنها راهی که مغز شما می‌تواند به‌طور هم‌زمان چند کار را به‌خوبی انجام دهد

بسیاری از مردم دوست دارند وظایف مختلف را همزمان انجام دهند، بنابراین در مدت‌زمان کوتاهی به کارهای خود رسیدگی خواهند کرد. اما تنها یک‌راه وجود دارد که بتوانیم کارها و وظایف مختلف را هم‌زمان انجام دهیم.

ما به‌طور غریزی می‌دانیم که انجام دو وظیفه در یک‌زمان نتیجه خوبی در پی ندارد. برای مثال، نمی‌توانیم در حین رانندگی زبان یاد بگیریم. اما مهارت‌های دیگری وجود دارد، که می‌توانیم آن‌ها را در کنار هم به کار ببریم. برای مثال، اگر در رانندگی مهارت بالایی داشته باشید، شاید بتوانید درکنار آن زبان هم یاد بگیرید.

درواقع انجام هم‌زمان وظایف مختلف به این بستگی دارد که چه مقدار از حافظه شما برای یک وظیفه صرف می‌شود. اگر بخواهید مهارت جدیدی بیاموزید، باید بخش زیادی از حافظه خود را به آن اختصاص دهید. بنابراین یادگیری دو مهارت جدید در کنار هم بازده کمی خواهد داشت.

اما اگر هم‌زمان با انجام کاری که خوب بلدید و برای شما به عادت تبدیل‌شده و حتی با چشمان بسته هم از پس آن برمی‌آیید، بخواهید مهارت جدیدی کسب کنید، آن‌وقت کارتان راحت‌تر است. بنابراین یادتان باشد که انجام هم‌زمان وظایف مختلف برای مهارت‌های جدید مفید نخواهد بود، اما برای ترکیب مهارت‌های کسب‌شده و مهارت‌های جدید، بازده خوبی خواهد داشت. در آن صورت هنگامی‌که مشغول کارهای روزمره خود هستید که دیگر برایتان به عادت تبدیل‌شده، می‌توانید مهارت‌های جدیدی کسب کنید.

                               

دیدگاه‌ها

بستن فرم