25 مسابقه ورزشی عجیب و جالب در سراسر جهان

5. چوب پو (Pooh Sticks)

چه کسی تصور می کرد که شخصیتی چون وینی د پو بتواند در ایجاد یک ورزش الهام بخش انسان باشد. این بازی عجیب آنقدر در اروپا محبوب شده که حتی مسابقات قهرمانی جهانی آن هم برگزار می شود. در این مسابقه شرکت کنندگان چوب هایی را پیدا کرده، روی پل قرار گرفته و چوب ها را پرتاب می کنند تا ببینند چوب کدام یک زودتر بر روی آب ظاهر می شود، که آن شرکت کننده برنده می باشد.


4. مسابقه تلوتلوخوری با دوچرخه (Real Ale Wobble)

اگر تصور کرده اید این ورزش نوعی مسابقه دوچرخه سواری بر روی یک سطح صاف است اشتباه کرده اید. اگرچه این شرکت کنندگان روی زمین نمی لنگند اما این مسابقه روش عجیبی دارد. این مسابقه که هرساله طی فستیوال آبجو در ولز برگزار می شود، شرکت کنندگانی دارد که باید مسیر را شناخته و به خط پایان برسند. اما روش آن آنقدرها هم ساده نیست. با آغاز مسابقه دوچرخه سواری، باید در نقاط تعیین شده مشروب بنوشید و ببینید چه کسانی زودتر تعادل شان را از دست می دهند. در این صورت افرادی که ظرفیت بالایی دارند برنده می شوند.


3. یافتن کرم (Worm Charming)

در ابتدا باید بدانید که یافتن کرم یک مسابقه رسمی در بریتانیاست که آنقدر شهرت یافته که مسابقات قهرمانی آن سالانه در چشر برگزار می شود. اما قوانین آن ساده هستند. شرکت کننده باید در یک قطعه زمین 3 در 3 متری و در عرض 30 دقیقه با هر روش هر چند عدد کرم که می تواند را از زمین بیرون بکشد. این ورزش برای افرادی که می خواهند برای ماهی های خود طعمه بیابند بسیار مفید است.


2. شکستن بلوط (Conker Smashing)

در اکتبر هر سال تیم های سراسر جهان با بیش از 300 شرکت کننده در آشتون نورث‌همپتون‌شر به دور هم جمع می شوند تا در مسابقه جهانی شکستن شاه بلوط شرکت کنند. هدف این بازی این است که به تیم ها حمله کرده و بلوط آن ها را با چنان زوری شکاند که آن ها از مسابقه خارج شوند. این بلوط ها به نخ های محکم بسته می شوند و شرکت کنندگان باید فرز باشند تا بلوط هایشان از دست نرود.


1. مسابقه تخت کشی (Bed Racing)

مسابقه تخت کشی یک مسابقه قدیمی است که در اوایل سال های 1965 و توسط اعضای ارتش آمریکا انجام می شد. اما با گذشت زمان در سراسر جهان شهرت یافت. در این مسابقه باید با کنار زدن رقبای دیگر به خط پایان رسید، اما قوانین دیگری نیز بر این مسابقه حاکم است. شش شرکت کننده تخت را هل داده و یکی در آن دراز می کشد. این تخت ها باید سبک بوده و روی آب بماند زیرا در آخرین مرحله باید از روی رودخانه گذشت. با این حال در برخی از مسابقات مرحله آخر را نادیده می گیرند.


دیدگاه‌ها

بستن فرم