یک نشانه ساده مبنی بر این‌که یک فرد باهوش است

یک نشانه ساده مبنی بر این‌که یک فرد باهوش است

بیشتر اوقات برای این‌که یک فرد را برای کاری موظف کنیم یا او در گروه خود قرار دهیم باید بدانیم به اندازه کافی باهوش است یا خیر. چگونه می‌توانیم بدون انجام آزمایش‌های علمی به این موضوع پی ببریم؟

این افراد همیشه سؤال می‌پرسند.

آیا زمانی که چیزی را نمی‌دانید دائم سؤال می‌پرسید؟ بنابراین آیا کسی که زیاد سؤال می‌پرسد، باهوش است؟

بله، زیرا با پرسیدن سؤال افراد پاسخ خود را دریافت نموده و چیزهای بیشتری یاد می‌گیرند. یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: “کسی که سؤال می‌پرسد فقط برای 5 دقیقه احمق است، اما کسی که سؤالی نمی‌پرسد برای همیشه احمق باقی می‌ماند.”

هوش یعنی پرسیدن سؤال. زیرا بدون پرسیدن سؤال، افراد چیزی نمی‌فهمند. حتی اگر تحصیل‌کرده هم باشند بازهم بدون پرسیدن سؤال نمی‌توانند چیزی را نمی‌دانند یاد بگیرند. حتی اگر خودتان هم همه‌چیز را یاد بگیرید، بازهم دنیا درحال تغییر است و ممکن است چیزهایی را ندانید. همه ما درگیر مشغله‌های روزانه شده‌ایم و چیزهای بسیاری وجود دارد که نمی‌دانیم. اما پرسیدن سؤال باعث می‌شود به‌روز شویم.

افراد باهوش همیشه سؤال می‌پرسند، در حقیقت حتی پس از دریافت پاسخ خود بازهم سؤالات بیشتری می‌پرسند. اگر از کلماتی استفاده کنید که متوجه نشوند، از شما می‌خواهند واضح‌تر صحبت کنید. به‌راحتی از شما می‌خواهند که مانند یک بچه 5 ساله و ساده توضیح دهید تا متوجه شوند. اگر مسائل پیچیده‌ای توضیح دهید آن را یادداشت می‌کنند.

فروتن باشید زیرا سؤال پرسیدن نشانه هوش است.

بنابراین سؤال بعدی این است، “آیا افراد باهوش مرتکب اشتباه می‌شوند؟”

بهترین راه قضاوت هوش یک فرد این است که ببینیم آیا اشتباهات خود را می‌پذیرد. افراد باهوش اشتباهات خود را می‌پذیرند، از آن‌ها استقبال می‌کنند و از آن‌ها درس می‌گیرند.

افراد باهوش می‌دانند که اشتباه بخشی از زندگی است. هیچ‌کس کامل نیست و همه ما ممکن است اشتباه کنیم. درواقع تلاش کردن و دچار اشتباه شدن باعث می‌شود چیزهایی یاد بگیریم، بنابراین اشتباهات آموزنده هستند. البته اشتباه اصلاً مسئله خوشایندی نیست اما اجتناب‌ناپذیر است. افرادی که از اشتباهات خود درس می‌گیرند، می‌دانند که بروز اشتباه باعث می‌شود درس‌های خوبی فرابگیریم.

 

                               

دیدگاه‌ها

بستن فرم