article-2124581-1274105D000005DC-638_634x421

article-2124581-1274105D000005DC-638_634x421

نمونه‌ای از اتاق ساکت، مخصوص رکورد صدای خواننده و ساز

                               

دیدگاه‌ها

بستن فرم