نحوه رفتار عادلانه با کارمندان در محیط کار

رفتار عادلانه با کارمندان در محیط کار نه‌تنها یک وظیفه اخلاقی است بلکه باعث رشد کسب‌وکارتان خواهد شد. زمانی که یک کارمند یا کارگر مورد بی‌عدالتی قرار بگیرد بازدهی او نیز کاهش می‌یابد. بسته به میزان و نوع بی‌عدالتی انجام‌شده ممکن است کارمند مربوطه برعلیه شرکت بلند شده و حتی شکایت کند.

1. یکی از کارمندان را به دیگری ترجیح ندهید. در این صورت دچار کارمندانی که مورد بی‌توجهی قرار گرفته از شما متنفر خواهد بود. باید با تمام کارمندان یکسان برخورد کنید. نحوه برخورد خود با کارمندان را بر اساس نژاد، سن، مذهب، معلولیت، جنسیت، گرایش جنسی یا موارد دیگر، طبقه‌بندی نکنید.

2. تنها بر اساس توانایی‌های یک فرد او را ارتقا دهید نه بر اساس روابط شخصی. در این صورت کارمندان توانا ارتقای شغل او را غیرعادلانه می‌دانند.

3. به‌جای اینکه درباره موقعیت‌های شغلی به‌صورت شفاهی به یکی از کارمندان توضیح دهید آن را به تمام کارمندان گزارش دهید. در این صورت تمام کارمندان می‌توانند برای فعالیت در آن پست موقعیت برابر داشته باشند.

4. به کارمند خود گوش دهید. با گوش دادن به او نشان می‌دهید که نظرات و عقاید او برایتان مهم است. اگر همیشه سخن بگویید و هرگز گوش ندهید عادلانه نخواهد بود.

5. یک دفترچه راهنما در اختیار هر کارمند قرار دهید تا قوانین را بداند. تنبیه کارمندی که از قوانین بی‌خبر است عادلانه نخواهد بود. به همین صورت اگر به دلیل تخطی از قوانین یکی از کارمندان را تنبیه کردید، درصورتی‌که کارمندان دیگر نیز همین کار را انجام دادند باید آن‌ها را نیز تنبیه کنید.

6. هرکدام از کارمندان را به دلیل موفقیت‌های شغلی پاداش دهید، بدون توجه به جایگاه شغلی او.

7. به کارمندان خود دستور ندهید. بلکه با تمام آن‌ها به‌صورت برابر رفتار کنید. یادتان باشد اگر آن‌ها نبودند شما بدون شغل بودید. آن‌ها به شما نیاز دارند. شما هم به آن‌ها نیاز دارید. شما یک گروه هستید. اگر در جایگاه مدیریت هستید اشکالی ندارد که کمی از آن‌ها فاصله داشته باشید اما عنوان شغلی شما نباید باعث برتری شما باشد.

                               

دیدگاه‌ها

بستن فرم