10 ورزش ساده و آرامش‌بخش برای چشم‌ها

ساعت‌ها نشستن جلوی تلویزیون و کامپیوتر برای چشمان شما مضر است. زیرا به سردرد، خراش و خشکی چشم مبتلا می‌شوید. متأسفانه بیشتر ما اغلب این کار را انجام می‌دهیم. در اینجا تمریناتی را برایتان انتخاب کرده‌ایم تا در کمتر از 15 دقیقه به چشمان خود استراحت بدهید. سعی کنید هرازگاهی این کار را انجام دهید تا تفاوت را احساس کنید.

تمرین 1

به تاریکی زل بزنید

آرنج‌ها را روی میز بگذارید. چشمان خود را ببندید و با کف دست بپوشانید. ریلکس کرده و به تاریکی زل بزنید. چند دقیقه در همین حالت بمانید.

تمرین 2

حرکت چشم‌ها به طرفین

بایستید و یا مستقیم بنشینید. به جلو نگاه کنید. بدون تکان دادن سرها به چپ نگاه کنید. به چیزی که نگاه می‌کنید تمرکز کنید. سپس به سمت راست نگاه کرده و به آن تمرکز کنید. پنج بار چشمان خود را به طرفین تکان دهید. این کار را 3 بار انجام دهید.

تمرین 3

حرکت بالا و پایین چشم‌ها

صاف بنشینید و به جلو نگاه کنید. سپس به بالا نگاه کرده و به آن تمرکز کنید. به سمت پایین نگاه کنید و اشکالی ندارد اگر پلک زدید یا اخم کردید. پنج بار به بالا و پایین نگاه کنید. این کار را سه بار انجام دهید.

تمرین 4

چشمان خود را به شکل مورب حرکت دهید

به سمت جلو نگاه کنید. به پایین و سپس سمت چپ نگاه کنید. سپس چشمان خود را به‌طور مورب تکان داده و سپس به سمت بالا و سمت راست نگاه کنید. به چیزی که می‌بینید تمرکز کنید. این تمرین را پنج بار تکرار کرده، به سمت جلو نگاه کرده و همین تمرین را در سمت دیگر انجام دهید. این کار را سه بار انجام دهید.

تمرین 5

چشمان خود را به‌طور دایره‌ای بچرخانید

صاف بنشینید. به سمت چپ نگاه کرده و به‌آرامی چشمان خود به شکل دایره‌ای بچرخانید. پنج بار چشمان خود را به سمت عقربه‌های ساعت و پنج بار در جهت عکس آن بچرخانید. سه بار این کار را تکرار کنید.

تمرین 6

تمرکز بر دور و نزدیک

چشمان خود را بر یکشی نزدیک مانند مداد متمرکز کنید. اینشی باید 20 تا 30 سانت از چشم شما دورتر باشد. سپس به یکشی دور نگاه کنید. بر آن تمرکز کرده و به جزئیات آن دقت کنید. سپس دوباره به مداد نگاه کنید. 5 بار جهت خود را تغییر دهید. این تمرین را سه بار انجام دهید.

تمرین 7

تمرکز# 1

صاف بنشینید. به جلو نگاه کنید. برای چند ثانیه به وسط ابروهای خود خیره شوید. سپس به سمت بالا نگاه کنید. به وسط ابروهای خود خیره شوید. پنج بار جهت نگاه خود را تغییر دهید. این تمرین را سه بار انجام دهید.

تمرین 8

تمرکز# 2

صاف بنشینید. به جلو نگاه کنید. صاف بنشینید. به جلو نگاه کنید. برای چند ثانیه به نوک بینی خود خیره شوید. سپس به سمت بالا نگاه کنید. پنج بار جهت نگاه خود را تغییر دهید. این تمرین را سه بار انجام دهید.

تمرین 9

پیام # 1

چشمان خود را ببندید. برای دو یا سه ثانیه چشمان خود را فشار دهید. ماهیچه‌های اطراف چشم را ریلکس کنید. دوباره چشمان خود را بسته و فشار دهید. این کار را ده بار تکرار کنید.

تمرین 10

پیام # 2

چشمان خود را ببندید. به‌آرامی چشمان خود را با حرکات دایره‌ای بمالید. به‌آرامی آن را فشار دهید. زیاد فشار ندهید. ده حرکت دایره‌ای انجام دهید. اول در جهت عقربه‌های ساعت و سپس در خلاف جهت عقربه‌های ساعت.

                               

دیدگاه‌ها

بستن فرم